De Keyser Andries

Ereloon dat de advocaat vergoedt maar waardoor de cliënt niet bloedt

De Keyser Andries

Doen wat kan, zonder fratsen of franjes, recht vooruit!

Advocaat De Keyser: uw advocaat in Gent

Een goede advocaat in de omgeving van Gent? Advocaat De Keyser is graag uw advocaat van dienst. Ik verleen bijstand in en buiten gerechtelijke procedures. Zonder fratsen of franjes ga ik recht (voor)uit, ook qua communicatie met de cliënt.

Zowel voor particulieren als bedrijven

Particulieren kunnen bij mij terecht voor juridische bijstand omtrent: echtscheiding, verkeerszaken,huurzaken, bouwzaken en voorlopige bewindvoering.

Ook bedrijven kunnen op mijn juridische expertise rekenen. Ik help hen graag verder met: factuurinvordering, koop, verkoop, handelshuur, handelsagentuur, bouw, aanneming, concessie, distributie, erfpacht, opstal, aandelen- en aandeelhouderscontracten.

Vergoeding die de advocaat vergoedt, maar waardoor de cliënt niet bloedt

Tarieven en voorwaarden inzake samenwerking en facturatie worden overlegd tijdens een eerste, gratis, consultatie en nadien per mail bevestigd. Ook werk ik met een maandelijkse tussentijdse facturatie. Zo komt u nadien niet voor verrassingen te staan.

Consultatie na afspraak

Kantooradres: Kouterlosstraat 40 , 9800 Astene
Gsm 0495 12 18 48 │ Tel 09 380 08 16 │ Fax 09 380 12 17
Mail info@advocaatdekeyser.be │ Web www.advocaatdekeyser.beFacebook & LinkedIn

Wettelijke verplichte mededelingen inzake advocatuur:

a| Het kantoor beoefent geen multidisciplinaire activiteit en behoort niet tot een multidisciplinair partnerschap.

b|Beroepsaansprakelijkheidsverzekering via collectieve polis balie gent bij amlin europe nv [koning albert II-laan 9 te 1210 brussel] met dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis [op aanvraag poliskopij te verkrijgen]. Contactgevens voor infovragen en klachten staan elders op deze webpagina.

c| Reglementen inzake deontologie: zie www.balie-gent.be en www.advocaat.be. Het kantoor is niet onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

d| Beroepsorganisatie: orde van vlaamse balies [www.advocaat.be].

e| www privacycommission.be.